vlatanie

Temat: Skażenie arsenem Dolny Złotego Potoku i Doliny Trującej
" />Dla Kolegi Tomka: Nazywam się Mateusz Cuske. Jestem studentem IV roku ochrony środowiska na wydziale przyrodniczo- technologicznym Unierwsytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Promotorem jest prof. Anna Karczewska która swego czasu badała tamtejsze gleby. Jestem na razie w posiadaniu kilku prac inżynierskich i magisterskich. W planach nie ma badania wód czy gleb ponieważ nie ma pieniędzy na finansowanie prac inżynierskich. Co innego prace magisterskie. Z UM kontaktowałem się. Nie prowadzą monitoringu gleb,co mnie nieco zdziwiło. Wiem,że źródłem zanieczyszczenia doliny Złotego Potoku jest na pewno hałda storczykowa, która jest pozostałością po górnictwie. Natomiast Dolny Trującej ... wspomniałem jestem w posiadaniu kliku prac.Może źle się wyraziłem nt. publikacji naukowych.Chodzi mi bardziej o artykuły w lokalnej prasie. Może ktoś z mieszkańców śledzi wydarzenia związane z tym tematem. Może w...
Źródło: zlotystok.net/forum/viewtopic.php?t=698Temat: Wreszcie PO zrobiła naprawdę coś pożytecznego.
Narodowego Banku Polskiego. Wykształcenie i działalność naukowa Ukończył w 1972 studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, po których podjął pracę w Katedrze Ekonomii na tej uczelni początkowo na stanowisku asystenta. W 1978 ... funkcję dyrektora tej jednostki. Podejmował również współpracę z prywatnymi wyższymi uczelniami, m.in. z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W latach 1978–1979 i 1985–1986 odbywał długoterminowe staże w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 przebywał na krótkim stażu w London School of Economics. Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje ... czasach licealnych był związany z Konfederacją Polski Niepodległej[1]. Po 13 grudnia 1981 nawiązał współpracę z Adamem Słomką, m.in. wspólnie z nim drukował wydawnictwa podziemne KPN. W 1982 za prowadzoną działalność został ... Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (obronił pracę magisterską zatytułowaną Budowa mostów kolejowych z betonu sprężonego[4]). W 1997 uzyskał dyplom MBA na University of Wisconsin-La Crosse w La Crosse z rozszerzonym programem ... w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie pobytu w USA odbył również praktyki w biurze kongresmena w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie (praca legislacyjna w zakresie bankowości i finansów) oraz ... i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a także kurs doradców inwestycyjnych[5]. Praca zawodowa [edytuj] W latach 1993–1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, w której zajmował się kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego. Następnie do 2000 pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od maja 2001 do stycznia 2002 był członkiem zarządu ... właścicielski. Pełnił także funkcje: wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska, przewodniczącego rad nadzorczych Mielec-Diesel-Gaz Sp. z o.o., PTE EPOKA S.A., Telekomunikacji Kolejowej S.A., sekretarza rady nadzorczej IX NFI im. E. Kwiatkowskiego, zasiadał w radzie nadzorczej spółki akcyjnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Był także przewodniczącym rad nadzorczych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Pocztowego, a od maja 2006 – Telewizji...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=27988


Temat: Kandydat Tomasz Jastrzębski
Dla naszego miasta proponuję m.in.: * efektywnie działać w kierunku zwiększania bezpieczeństwa na drogach i bezpieczeństwa mieszkańców w mieście Siechnice jak i całej gminie pogłębiając współpracę z Policją oraz Strażą Miejską ... głównie w miejscach, w których powstaje zagrożenie życia i zdrowia dzieci i młodzieży (np. okolice szkół, placów zabaw, boisk) * Zależnie od środków finansowych stopniowe, etapowe wdrożenie programu monitoringu miejsc takich ... z ul. Kolejową, rejon ul. Jarzębinowej przy przedszkolu W zakresie inwestycji. * Kontynuowanie prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Siechnicach wraz z zapleczem sportowym – nowa sala sportowa, boiska itp. * Zainicjowanie prac związanych z budową nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach * Kontynuowanie praca związanych z modernizacją istniejących oraz budową nowych ciągów pieszo jezdnych * Stałe monitorowanie prac związanych z budową centrum usługowo mieszkaniowego Siechnic * Kontynuowanie prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach przy wsparciu środków zewnętrznych * Inicjowanie prac związanych z stałym podnoszeniem dostępności mieszkańców do edukacji, kultury i sportu Kultura i sport * Promowanie, jak również promowanie walorów turystyczno rekreacyjnych naszej miejscowości, m.in. poprzez kontynuację prac związanych z programem Odra Velo. * Inicjowanie powstawania nowych cyklicznych sposobów spędzania wolnego ... Promowanie istniejących klubów, stowarzyszeń oraz zgrupowań sportowych celem podnoszenia atrakcyjności ich ofert skierowanych do mieszkańców Środowisko i jego ochrona * Inicjowanie, oraz wspieranie już zainicjowanych działań mających za zadanie poprawiać stan naszego środowiska – m. in. poprzez promowanie wśród mieszkańców takich ‟programów” jak segregacja u źródła. * Inicjowanie cyklicznych akcji mających na celu oczyszczenie zarówno naszego miasta, jak również terenów rekreacyjnych leżących ... i przede wszystkim przy współpracy i w porozumieniu z Państwem. Na podstawie doświadczeń z mijającej kadencji mam przekonanie, że metodą dialogu i dobrej współpracy z organem wykonawczym jak również poprzez kierowanie...
Źródło: siech.aplus.pl/forum/forum/viewtopic.php?t=2472


Temat: Tarnowska Akademia
ponad 30 osobowa grupa studentów rozpoczęła studia uzupełniające, magisterskie jest wydarzeniem wielkiej wagi, porównywalnym, co najmniej, z uruchomieniem nowego kierunku. Pomyślnie zakończone w tym roku kolejne akredytacje nie są szczególnym wydarzeniem – przyzwyczailiśmy się już do tego, że Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko ocenia jakość kształcenia w PWSZ. Wydarzeniem nie jest też przyjęcie do realizacji kolejnych projektów finansowanych z europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał ... spraw kryje się spora praca, co niestety nie znajdzie odzwierciedlenia w wielkich rankingach dziennikarskich, bo z przykrością muszę powiedzieć, że kryteria, które tam obowiązują są bardzo arbitralne i nieczytelne. Dlatego też ... czasu by postawić budynek i w zimie kontynuować prace. Postawiliśmy ostre warunki techniczne. Niewątpliwie basen jest największym wyzwaniem dla wykonawcy. Inwestycja ma znaczenie zarówno dla uczelni jak i dla miasta, ta ... kalectwo, zwłaszcza dzisiaj, kiedy umiejętność pływania jest szczególnie ważna dla utrzymania kondycji fizycznej. Poprawią się warunki kształcenia. Kierunki w Instytucie Ochrony Zdrowia cieszą się sporym zainteresowaniem. Oblegany jest kierunek fizjoterapia, w ... niewątpliwie przedłuża całą sprawę. Mimo to nie wykluczamy, że uda się przeprowadzić rekrutację w drugim terminie. Uruchomienie tego kierunku odbywałoby się tanim kosztem, gdyż jest pokrewny z chemią i ochroną środowiska,...
Źródło: tfi.iulotka.com.pl/viewtopic.php?t=22


Temat: UOKiK, monopole i kartele, a koliberalizm
Jako, że właśnie złożyłem pracę magisterską na temat regulacji elektroenergetyki w Polsce ośmielam się mieć nieco inny pogląd na ten temat, niż mój Szanowny Przedmówca . "Całkowite poddanie gospodarki mechanizmom rynkowym" ... pierwszym zanegował potrzebę istnienia wyspecjalizowanego organu mającego na celu "ochronę konkurencji i konsumetna" w ostatnim punkcie, w zakresie regulacji monopolu naturalnego, wskazał na potrzebę istnienia jasnych przepisów prawa i egzekucję sądową. ... rynek aby pewne sfery gospodarki mieć pod kontrolą. Często bariery te są niezrozumiałe, nielogiczne i antyrynkowe, czasem jednak odnoszą się np. do ochrony środowiska, ochrony życia, bezpieczeństwa publicznego itp. Jeżeli ktoś chce produkować rozpuszczalniki powinien, zanim jeszcze rozpocznie taką działalność wykazać, że dysponuje insturmentami, które zapobiegną w razie potrzeby skażeniu środowiska, podobnie ktoś, kto chce owe rozpuszczalniki transportować lub składować. Jeżeli ktoś ... rozmiar wyrządzonej przez działalność przedsiębiorcę szkody może znacznie przekroczyć jego możliwości finansowe naturalnym zadaniem państwa będzie ograniczanie dostępu do prowadzenia określonej działalności, lub zabezpieczenie jego wypłacalności (np. przymusowym ubezpieczeniem). To tyle na temat dlaczego państwo powinno ograniczać "mechanizmy rynkowe" z powodu konieczności ochrony tzw. "dobra publicznego". Dlaczego państwo powinno, z drugiej strony chronić "mechanizmy rynkowe"? Pewne działania przedsiębiorców nie zawsze są zgodne ... zgadzam się również, że państwo powinno "walczyć" z monopolami i kartelami. Niemniej jednak państwo powinno tworzyć mechanizmy i narzędzia, które pozwalają na skuteczną ochroną konkurencji w gospodarce oraz chroniące pewność obrotu...
Źródło: 85.128.173.90/domeny_inne/forum/viewtopic.php?t=4170